Ministerie van Justitie

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het onderzoek van een verdachte
binnen het Pieter Baan Centrum
is altijd maatwerk

Joost Harkink

manager rapportage & zorg

Het belang van de patiënt
en de kwaliteit van zorg
staan voorop.

Jessica Wesselius

portefeuillehouder Zorg

Goede samenwerking
met ketenpartners
is essentieel.

Michel Groothuizen

algemeen directeur

Het NIFP biedt forensisch-psychiatrische expertise,
gericht op het individu en een veilige en gezonde samenleving

Het NIFP bemiddelt tussen onafhankelijke gedragsdeskundigen en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak voor het uitvoeren van onderzoeken naar de persoonlijkheid van verdachten. Forensisch opgeleide psychiaters en psychologen maken van hun onderzoek een rapportage pro Justitia. Deze rapportages spelen een belangrijke rol bij de beslissing van de rechter. Het NIFP bewaakt de kwaliteit, ontwikkelt instrumenten voor de rapportage en biedt opleidingen aan rapporteurs. Lees verder

Uitgelicht

Expertmeeting deskundigen in de rechtszaal

20 september 2016 in Den Haag

De psychiaters van het NIFP behandelen gedetineerden die psychische zorg nodig hebben. Vaak is er sprake van complexe sociaal psychiatrische problematiek, met een combinatie van ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en maatschappelijke onthechting. Goede zorg in detentie is een belangrijk middel om de kans op recidive te verminderen. Lees verder

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische stoornis of psychische problemen hebben. Zij komen in aanmerking voor forensische zorg. Dit is een behandeling in combinatie met een bepaald beveiligingsniveau. De zorg vindt plaats gedurende de door de rechter opgelegde maatregel of gedurende de detentie. Lees meer

Het NIFP houdt zich bezig met wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van de forensische psychiatrie. Het gaat daarbij om verantwoording over methoden van onderzoek en de effectiviteit van behandelinterventies in de forensische zorg. Lees verder

De ketenpartners van het NIFP

Politie
Leger des Heils
GGZ Nederland
Openbaar Ministerie
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
de Rechtspraak
Jeugdzorg Nederland
Universiteit Utrecht
VU Medisch Centrum
De Pompestichting
Forca