Ministerie van Justitie

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het onderzoek van een verdachte
binnen het Pieter Baan Centrum
is altijd maatwerk

Joost Harkink

manager rapportage & zorg

Het belang van de patiënt
en de kwaliteit van zorg
staan voorop.

Jessica Wesselius

portefeuillehouder Zorg

Goede samenwerking
met ketenpartners
is essentieel.

Michel Groothuizen

algemeen directeur

Het NIFP biedt forensisch-psychiatrische expertise,
gericht op het individu en een veilige en gezonde samenleving

Soms wil een rechter-commissaris of een officier van justitie onderzoek laten doen naar de persoonlijkheid van een verdachte. Er wordt dan contact opgenomen met het NIFP. Het NIFP bemiddelt vervolgens de opdracht naar een onafhankelijke gedragsdeskundige die dit onderzoek kan uitvoeren. Dit zijn forensisch opgeleide psychiaters en psychologen. Zij maken van hun onderzoek een rapportage pro Justitia. Omdat deze rapportages een belangrijke rol spelen bij het nemen van (soms ver strekkende) beslissingen over personen, en omdat ze soms als basis dienen voor een eventuele behandeling, worden er hoge kwaliteitseisen aan gesteld. Die kwaliteitseisen worden ontwikkeld en bewaakt door onder andere het NIFP. Ook heeft het NIFP speciale instrumenten ontwikkeld voor de rapportage en biedt het opleidingen aan rapporteurs. Lees verder

Uitgelicht artikel

Forensisch psychiater: een fantastisch vak

De Volkskrant, uitgave Het Brein

Dagelijks verblijven ongeveer 15.000 personen in detentie, waarvan 10% door veertig psychiaters van het NIFP wordt behandeld. De patiëntenpopulatie kenmerkt zich door complexe sociaal psychiatrische problematiek, waarbij vaak sprake is van een combinatie van ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en maatschappelijke onthechting. Een groot deel van deze gedetineerden verblijft maar kort in detentie en vervalt zonder goede behandeling en begeleiding veelvuldig in recidive. Daarom is een goede zorg vanaf het moment van inbewaringstelling tot aan het moment van vrijlating van een gedetineerde één van de belangrijkste aandachtspunten van het NIFP. Lees verder

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische stoornis of psychische problemen hebben. In Nederland komen deze mensen (justitiabelen) dan in het kader van een strafrechtelijke maatregel in aanmerking voor forensische zorg. Dit is zorg waarbij een behandeling verbonden wordt met een bepaald beveiligingsniveau. De zorg vindt plaats gedurende de door de rechter opgelegde maatregel of gedurende de detentie. Lees meer

Soms wil een rechter-commissaris of een officier van justitie onderzoek laten doen naar de persoonlijkheid van een verdachte. Er wordt dan contact opgenomen met het NIFP. Het NIFP bemiddelt vervolgens de opdracht naar een onafhankelijke gedragsdeskundige die dit onderzoek kan uitvoeren. Dit zijn forensisch opgeleide psychiaters en psychologen. Zij maken van hun onderzoek een rapportage pro Justitia. Omdat deze rapportages een belangrijke rol spelen bij het nemen van (soms ver strekkende) beslissingen over personen, en omdat ze soms als basis dienen voor een eventuele behandeling, worden er hoge kwaliteitseisen aan gesteld. Die kwaliteitseisen worden ontwikkeld en bewaakt door onder andere het NIFP. Ook heeft het NIFP speciale instrumenten ontwikkeld voor de rapportage en biedt het opleidingen aan rapporteurs. Lees verder

De ketenpartners van het NIFP

Politie
Leger des Heils
GGZ Nederland
Openbaar Ministerie
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
de Rechtspraak
Jeugdzorg Nederland
Universiteit Utrecht
VU Medisch Centrum
De Pompestichting
Forca